تصاویر بالینی

New Page 1

مقالات پزشکیمهارت پزشکیتجهیزات پزشکیروش های پزشکیتصاویر پزشکیفیلم پزشکیهمایش پزشکیتصویر71- آپوپلکسی تومور هیپوفیز ناشی از بارداری

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر69- انفارکتوس حاد عصب اپتیک در دایسکشن کاروتید

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر67- نوروفیبروماتوز

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر51- همی بالیسم بعد از کتواسیدوز دیابتی

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر47- آتتوز کاذب

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر43- آنژیوفیبروم متعاقب توبروس اسکلروزیس

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر36- آنوریسم داخل جمجمه ای غول پیکر

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مهر 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر32- خونریزی تحت حاد در دوطرف ساب دورا

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر31- پرولاکتینومای بزرگ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390   توسط دکتر علی بهشتی  | 

تصویر15- ميلينوليز مرکزي پل مغزي

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم شهریور 1390   توسط دکتر علی بهشتی  |